Historia szkoły

Drukuj
Utworzono: niedziela, 17, maj 2009 Administrator

    Pierwsza szkoła w Brańsku ufundowana została  przed 1525 r. Przez Zygmunta I. Z jego polecenia pleban Brański Mikołaj z Przasnysza wybudował pierwszy budynek szkoły. Poziom szkoły  parafialnej był dość wysoki, gdyż np. w latach 1510 - 1560 studiowało  na Akademii Krakowskiej 5 Brańszczan. Po trzecim rozbiorze Brańsk po 11 latach trafił pod zabór Pruski. W mieście zorganizowano szkołę mieszczanską - wojskową podporządkowując ją administracji. Mieszkańcy obowiązani byli do utrzymania nauczyciela. Lekcje odbywały sie już w polskim i niemieckim 2 razy dziennie: przed i po południu. Szkoła ta została zamknięta w 1807 r.

     Po wkroczeniu wojsk rosyjskich, władze carskie zezwoliły na organizacje szkoły którą prowadził nie ksiądz, lecz władze świeckie. W 1834 roku wprowadzono rosyjski jako język urzedowy, a w 6 lat później zakazano używania języka polskiego. W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku założono szkołe przycerkiewną. Program tej szkoły ograniczał sie do nauki czytania i pisania w języku rosyjskim, wpajania zasad wiary prawosławnej. W odrodzonym po 123 letniej niewoli państwie  polskim oświata stanowiła ważny element. Już od wrzenia 1919 r. rozpoczęła sie w Brańsku funkcjonowanie siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna. Liczba uczniów sanacyjnej szkoły wahała sie od  300 do 400. Podwójna agresja na Polskę w 1939 przerwała pomyślny rozwój szkolnictwa w Brańsku. Po wyzwoleniu Brańska szkoła podstawowa wznowiła działalność. W koncu lat 50-tych oddano do użytku nowy budynek. Ciekawym epizodem w dziejach Szkolnictwa w Brańsku była uruchomiona 1 wrzenia w 1946 r. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa o kierunku krawieckim, do której w latach 1946/48 uczęszczało około 80 uczniów. Wspomnieć również należy o istnieniu przez 20 lat w Brańsku szkoły (zasadniczej, a później technikum.)

     Od roku szk. 1992/93 w Brańsku funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, a szkoła nosi nazwe Zespół Szkół im. Armii Krajowej.  Patriotyczna uroczystosć odbyła sie w dniu 1 czerwca 1996r. w Brańsku. Zespołowi Szkół składającemu sie z  Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej  nadano imię Armii Krajowej. Odsłonieto też tablicę pamiątkową, a  zespół otrzymał sztandar. W uroczystości uczestniczyli m.in.:  ordynariusz Diecezji Drochiczynskiej - bp Antoni Dydycz, szef Urzedu do  spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Adam Dobroński, kurator oświaty  - Tadeusz Kaluta, komendant wojewódzki policji - Tadeusz Serwatko oraz  przedstawiciele Związku żołnierzy AK i mieszkancy Brańska. Polową  msze świetą odprawił bp Antoni Dydycz, który poświecił sztandar  Zespołu Szkół. W wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie  patriotyzmu oraz pamieci o AK w wychowaniu i kształceniu postaw młodego  pokolenia.

    Sztandar, który jest darem Fundacji Teresy i Zdzisława  Knobel z Kanady, dyrektorowi Zespołu Szkół Janowi Niewińskiemu wręczył  prezes Zarządu Obwodu ZZAK w Bielsku Podlaskim-Henryk Bańkowski.  Odsłoniecie tablicy pamiątkowej, na której widnieje napis "Bóg  Honor Ojczyzna", dokonali: minister Adam Dobroński, kurator oświaty  Tadeusz Kaluta i prezes Zarządu Okregu ZZAK-Józef Otrowski. Po  uroczystości wystąpiły szkolne zespoły artystyczne, prezentując  poezję i muzykę patriotyczną.

Thursday the 23rd. Copyright ©2013, Krzysztof Kozłowski